Fundacja Euro Nation

 

Fundacja Euro Nation (FEN) działa od maja 2008 i jest inicjatorem kilkudziesięciu inicjatyw szerokopasmowych, z których większość została z sukcesem zrealizowana w perspektywie NSRO 2007- 2013. W 2021 roku została objeta oficjalnym patronatem Centrum Projektów Poska Cyfrowa. Na szczególną uwagę zasługuje seria zrealizowanych projektów PO IG 2007-2013. FEN nie prowadzi dział. gospodarczej, a jej działania opierają się na celach statutowych, spośród których na uwagę zasługuje min. promowanie integracji europejskiej, promowanie idei tolerancji i przeciwdziałanie dyskryminacji, aktywizacja os. zmarginalizowanych, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wsparcie działań mających na celu rozwój IT/ICT. 

 

Celami statutowymi Fundacji Euro Nation są:

 1. Promowanie idei integracji europejskiej.
 2. Promowanie idei tolerancji i przeciwdziałanie dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn w pracy, polityce i życiu codziennym.
 3. Promocja ekologii i rozwiązań chroniących środowisko naturalne w biznesie i życiu codziennym.
 4. Aktywizacja osób pozostających na marginesie życia społeczno-politycznego, kulturowego, informacyjnego i gospodarczego.
 5. Upowszechnianie nauki w oparciu o nowoczesne metody szkoleniowe w tym metody wykorzystujące źródła i media internetowe.
 6. Promocja przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości wykorzystującej zaawansowane technologie informatyczne.
 7. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wspieranie działań mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego.
 8. Promocja wykorzystywania internetu przez osoby zaliczające się do najbiedniejszych warstw społecznych, osób starszych, osób wywodzących się z terenów wiejskich.

 

Doświadczenie FEN w realizacji projektów UE obejmuje m.in. przygotowania założeń i dokumentacji projektowej, a także realizację (szkolenia, warsztaty, e-learning, dostawy IT, prace telekomunikacyjne ICT, einclusion):

 

 1. LUBIEWO – INTERNET – EDUKACJ@”, wartość: 14 605 152,95 zł, ilość BO ogółem: 650 (BO), projekt z listy 10 największych w Polsce realizacji PO IG 8.3, UDZIAŁ WZIĘŁO 277 OSÓB W WIEKU 50+
 2. „DOSTĘP DO INTERNETU – szansa na dynamiczny rozwój Gminy Zawady”, ilość BO ogółem: 221, wartość: 5 636 426,64 zł. UDZIAŁ WZIĘŁO 46 OSÓB W WIEKU 50+
 3. „DOSTĘP DO INTERNETU – szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska”, ilość BO ogółem: 200, wartość: 4 513 467,00 zł., UDZIAŁ WZIĘŁO 21 OSÓB W WIEKU 50+
 4. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”, wartość projektu 5 428 053,50 zł. ilość BO ogółem: 500 (projekt partnerski), UDZIAŁ WZIĘŁY 42 OSOBY W WIEKU 50+
 5. „Nowe wyzwania–nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”, wartość: 5 428 053,50 zł., ilość BO ogółem: 60 (projekt partnerski), UDZIAŁ WZIĘŁO 21 OSÓB W WIEKU 50+
 6. „INTERNET SZANSĄ NA ROZWÓJ GMINY WOŁOMIN”, wartość projektu: 2 972 646,00 zł., ilość BO ogółem: 250 (projekt partnerski), UDZIAŁ WZIĘŁO 47 OSÓB W WIEKU 60+
 7. "Niemcepartnerstwo na rzecz e-integracji", wartość: 2 956 576, 30 zł, ilość uczestników: 250 BO (projekt partnerski), UDZIAŁ WZIĘŁO 25 OSÓB W WIEKU 65+
 8. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłów”, wartość: 5 527 291,30 zł, ilość BO ogółem: 350 (BO) UDZIAŁ WZIĘŁO MIN. 60 OSÓB W WIEKU 50+

 

Oznacza to co najmniej 539 osób w wieku 50+, których udział potwierdzono oficjalnym dokumentem wiodący partnerów publicznych projektów o łącznej wartości min. 47 067 667,19 zł. 

 

 

Statut do pobrania pod tym linkiem